Công ty du lịch VIỆT OK
Trang chủ » Du lịch » Du thuyền Hạ Long

Du thuyền Hạ Long

 • Du thuyền Violet Cruise

  Du thuyền Violet Cruise

  Ngày khởi hành: Hàng ngày

  Khởi hành từ: Hà Nội

  Hành trình: Hanoi - Halong - Hanoi

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm & 3 ngày 2 đêm

  Mã tour: DTHL02

  Giá: 5 990 000 VNĐ

 • Du thuyền Prince Cruise

  Du thuyền Prince Cruise

  Ngày khởi hành: Hàng ngày

  Khởi hành từ: Hà Nội

  Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm & 3 ngày 2 đêm

  Mã tour: DTHL03

  Giá: 3 500 000 VNĐ

 • Du thuyền Valentine

  Du thuyền Valentine

  Ngày khởi hành: Hàng ngày

  Khởi hành từ: Hà Nội

  Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm & 3 ngày 2 đêm

  Mã tour: DTHL05

  Giá: 2 799 000 VNĐ

 • Du thuyền Indochina Sails

  Du thuyền Indochina Sails

  Ngày khởi hành: Hàng ngày

  Khởi hành từ: Hà Nội

  Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm & 3 ngày 2 đêm

  Mã tour: DTHL04

  Giá: 2 799 000 VNĐ

 • Du thuyền Bài Thơ

  Du thuyền Bài Thơ

  Ngày khởi hành: Hàng ngày

  Khởi hành từ: Hà Nội

  Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm & 3 ngày 2 đêm

  Mã tour: DTHL06

  Giá: 2 600 000 VNĐ

 • Du thuyền Paloma Hạ Long

  Du thuyền Paloma Hạ Long

  Ngày khởi hành: Hàng ngày

  Khởi hành từ: Hà Nội

  Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm & 3 ngày 2 đêm

  Mã tour: DTHL05

  Giá: 2 599 000 VNĐ